Kirkesølv/Nattverd

Vi leverer kirkesølv til både nattverd og kirkelige handlinger for øvrig.