Kirkesølv/Nattverd

Vi leverer kirkesølv både til nattverd og til kirkelige handlinger for øvrig.