Skip to main content

Trykk på en av knappene nedenfor for å se en oversikt over symbolene tilgjengelige i vår nettbutikk. Kopier den firesifrede koden til symbolet og lim den inn i bestillingsskjemaet nedenfor.

Lim koden inn i «venstre» hvis du ønsker symbolet på venstre side av stolaen, og «høyre» hvis du ønsker symbolet på høyre side av stolaen. Klikk på knappen for nakkesymboler, kopier koden for det ønskede nakkesymbolet, og lim det inn i feltet «nakke».

Du kan også klikke på knappen for Slabbinck for flere alternativer med symboler.

MERK: Det finnes retningslinjer for hvilke farger og symbolkombinasjoner som er tillatt på stolaer i Den Norske Kirke. Ta gjerne kontakt på savilerow@savilerow.no ved spørsmål, eller les vår oversikt over retningslinjene her!

bestillingsskjema messehagel

206-45-lucia

206-54-PLUS

206-1241-Adornes

Dupion